Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, јер најдрастичније угрожава основна људска права као што су: право на живот, на слободу избора, на слободу кретања. Са овим обликом криминала суочени су људи широм света . У покушају да смањи или елиминише овај проблем укључио се и Црвени крст Србије. Црвени крст Деспотовац град активно је укључен у реализацију програма борба против трговине људима.

Циљ овог програма је да се утиче на свест грађана, а нарочито деце и омладине о проблему који се дешава свуда око нас. Програм обухвата различите садржаје попут: информативних радионица, трибина, игроликих активности, уличних манифестација, семинара за едукаторе и др.

од 01. до 15. новембра 2023. године, Црвени крст Деспотовац са својим едукаторима у сарадњи са Основном школом „Стеван Синђелић“ из Великог Поповића, Основном школом „Стеван Немања“ из Стењевца и Основном школом „Вук Караџић“ из Ресавице организовао кампању од 15 предавања на програму Борба против трговина људима и према дневницима Црвеног крста Деспотовац предавањима и радионицама присуствовали су 227 ученика.

Црвени крст Деспотовац активно учествује на програму Борба против трговине људима и највећи акценат ставља се на ученике основних и средњих школа, са којима се реализују информативне радионице како би били упознати о овом проблему и како би их наши едукатори научили мерама опреза.

Жеља нам је да ученике упознамо са потенцијалниом проблемима који се могу јавити на екскурзијама, сезонским пословима или било којим другим местима омогућеним за врбовање жртава.

Правни основ: Закон о Црвеном крсту Србије, члан 9.став 1,2,4, и 6 члан 14, 15. и 16. Закона.

Трговина људима је и комплексан транснационални феномен који се заснива на рањивости, сиромаштву, недостатку демократске културе, неједнакости полова, насиљу над женама, конфликтним и постконфликтним ситуацијама, недостатку друштвене интеграције, прилика и запослења, као и приступу образовања, искоришћавању деце и дискриминацији. То је глобалан проблем који захвата све делове друштва па је неопходан и заједнички одговор ради сузбијања ове појаве.