Школица подмлатка Црвеног крста, 20. мај. 2021

Црвени крст Деспотовац / Црвени крст Свилајнац

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац, сваке године, организује низ активности са циљем да се промовишу млади волонтери – чланови Омладинске теренске јединице,  њихов волонтерски рад и ангажовање.

Школице подмлатка Црвеног крста представљају један од начина анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду ширењем знања о вредностима које заступа Црвени крст и промоцијом солидарности.

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац реализовали су, 20 маја 2021. године, прву Школу подмлатка Црвеног крста у 2021. години и у плану је организација и реализације још једне Школице Црвеног крста до краја године за волонтере Црвеног крста Деспотовац и Црвеног крста Свилајнац.

Концепт Школе подмлатка обухвата едукативни програм за децу који укључује релевантне теме из различитих области рада Црвеног крста као што су:

  1. Ширење знања о вредностима које промовише и заступа Црвени крст,
  2. указивање прве помоћи, реалистички приказ повреда, стања и обољења,
  3. промоција хуманих вредности,
  4. превенција трговине људима, и
  5. промоција здравијих животних стилова живота.