У циљу смањења насиља у школама, од 17. априла 2023. године, Црвени крст Деспотовац и Основна школа „Деспот Стефан Високи“ из Деспотовца реализују нови циклус радионица на програму Промоција хуманих вредности за ученике трећег разреда.

Ученици ће имати прилику да се у оквиру вршњачке едукације упознају са 7 различита Модула у оквиру Програма Промоција хуманих вредности:

– толеранција

– лични и културни идентитет и поштовање различитости

– ненасилна комуникација и решавање сукоба мирним путем

– превенција дискриминације и стигматизације

– родна равноправност

– дечија права

– превенција насиља путем електронских медија

Радионице ће бити реализоване до краја школске 2022/2023. године.