У циљу унапређења досадашње врло добре сарадње између локалне самоуправе општине Деспотовац и Војске Србије, гарнизон Крушевац,  дана 20. септембра 2022. године одржан је састанак са председником општине Деспотовац, директорком Дома здравља Деспотовац, директорком Центра за социјални рад Деспотовац, секретаром Црвеног крста Деспотовац.

Циљ одржавања састанка је да се успоставе стални контакти са органима локалне самоуправе и правовременим планирањем, координацијом  и реализацијом заједничких активности .

 Састанак је водио капетан прве класе Команде гарнизона Крушевац, Предраг Николић.

Закључак састанка је да општина Деспотовац у наредном периоду учествује у реализацији пројеката цивилно – војне сарадње, „Војни лекар на селу“, „Хуманост на делу“, едукација за ученике, заштита критичних тачака у самом деловању у несрећи изазваним елементарним непогодама,  планирања присуства припадника Војске Србије на обележавању значајних историјских датума као и   учешћа припадника Војске Србије на појединим манифестацијама на територији општине Деспотовац.  

Након састанка капетан прве класе Предраг Николић обишао је Ватрогасну спасилачку јединицу општине Деспотовац, просторије Црвеног крста Деспотовац као и обилазак критичких тачака на терену.