Трка за срећније детињство је једна од традиционалних, најмасовнијих и најшире прихваћених реакреативно-хуманитарних активности Црвеног крста намењена подмладку и омладини.

Слоган трке 

“ИМАМО ЦИЉ – ДОЂИ НА СТАРТ”.

Ова активност има за циљ да међу младима у основним и средњим школама постакне хуманост, промовише здраве стилове живота и пропагира волонтерски рад. Црвени крст Деспотовац у складу са календаром активности Црвеног крста Србије организује ову акцију у првој недељи октобра месеца.

Млади волонтери наше организације обавештавају ученике основних и средњих школа о трци, начину учествовања и циљу саме манифестације. Такође волонтери врше продају стартних бројева за трку. Цена стартног броја износи 50,00 динара, а сав приход прикупљен од ученика основних и средњих школа користи се за различите врсте помоћи угроженим категоријама деце и младих, као што су поклањање школског прибора, одеће и слично.

Масовним учешћем у трци деца и млади показују своје опредељење ка здравом начину живота и највишим хуманим вредностима.