СУНЧАНА ЈЕСЕН ЖИВОТА

22. марта 2019. године

29. марта 2019. године

Провера крвног притиска и нивоа гликемије у крви у Дому за старе Деспотовац.

Прегледе је извршио председник Црвеног крста Деспотовац, Радосављевић Др Драган.

Поред прегледа, акција је садржала и разговор са доктором о евентуалним неким другим здравственим проблемима.

Према дневнику Црвеног крста Деспотовац укупан број прегледаних корисника је 32.