Проблем одласка младих је одавно прерастао у проблем одласка комплетних породица, продаје непокретне имовине у Србији , што нас наводи на претпоставку да се ради о трајном одласку људи са ових простора. У редовима испред амбасада и конзулата у Србији стоје људи свих животних доби и степена образовања, али се свакако фокус ставља на одлазак младих и образованих људи који би требали да представљају будућност ове земље.

 У циљу стварања предуслова да млади не напуштају земљу због економске и социјалне сигурности, спроводи се пројекат под називом : 

„СТВАРАЊЕ ПРЕДУСЛОВА ЗА ОСТАНАК МЛАДИХ У ЗЕМЉИ“

 

Пројекат спроводи Канцеларија за младе Деспотовац и организације Развојна иницијатива за социјалну инклузију. 

Пројекат се спроводи уз финансијску помоћ Министарства за бригу о породици и демографију.

Волонтери Канцеларије за младе Деспотовац и Црвеног крста Деспотовац спроводе  едукације на тему професионалне оријентације, како би касније олакшано стекли економску самосталност.