Црвени крст Србије
Пројекат „Годишњи мигрантски план“
Уз подршку Међународне федерације Црвеног крста и Црвеног полумесеца

Врњачка бања – 14.- 16. новембар

#деспотовац #ћуприја #јагодина #параћин #свилајнац #кнић #аранђеловац#рековац #баточина #лапово #крагујевац #рача