Светски дан борбе против трговине људима обележава се шести пут 30. јула ове године, након што је установљен новембра 2013. у оквиру резолуције: „Побољшање координације напора против трговине људима“, усвојене на 68. заседању Генералне скупштине Уједињених нација, а у контексту подизања свести о ситуацији у којој се налазе жртве трговине људима и у циљу промоције њихових права.
 
Размере проблема трговине људима и његов утицај на живот и здравље људи довеле су до активног укључивања Црвеног крста у настојање да се спречи и олакша људска патња а само заједничком и свеобухватном, континуинираном активношћу свих институција и друштвено одговорних организација може се стати на пут овом озбиљном проблему.
 
Црвени крст Деспотовац је са својим волонтерима поменути дан обележио на градском тргу дељењем флајера и упознавањем грађана општине Деспотовац о трговини људима који представља глобалан проблем и један од најгнуснијих облика криминала.
 
Трговина људима представља глобалан проблем и један од најгнуснијих облика криминала на свету који милионима људи широм света одузима достојанство. Подразумева куповину и продају неке особе ради њене експлоатације до које долази услед употребе силе, претње, преваре, заблуде, злоупотребе овлашћења, злоупотребе тешког положаја, отмице итд.
 
Трговина људима се јавља у више облика:
Радна експлоатација,
Принудни рад,
Принудни брак,
Трговина људима ради усвојења,
Принудно просјачење,
Принуда на вршење кривичних дела,
Принудна проституција или неки други облик сексуалне експлоатације,
Трговина органима,
коришћења у оружаним сукобима.
 
Резолуцијом Генералне скупштине Уједињених нација 30. јул је установљен као светски дан борбе против трговине људима у циљу подизања свести о овом проблему у глобалној јавности.
 
Трговци људима најчешће таргетирају рањиве особе, оне које потичу из дисфункционалних породица, особе у ризику од сиромаштва, социјалне изолације, без адекватна подршке.
 
Последњих година, деца константно чине велики проценат међу идентификованим жртвама