ЕДУКАЦИЈА ЗА ВОЛОНТЕРЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ЗА РАД У ОБЛАСТИ ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЛАШТВА КРВИ

У Србији је дневно потребно обезбедити 1.000 јединица крви, односно организовати акције добровољног давања крви на којима ће 1.000 људи добровољно дати крв. Давалац крви може бити свака здрава особа старости између 18 и 65 година код које се прегледом утврди да давање крви неће угрозити њу, нити особу којој би се та крв применила.

У  свакодневној комуникацији са партнерима, Институтом за трансфузију крви Србије, Заводом за трансфузију крви Војводине и Заводом за трансфузије крви Ниш као и трансфузиолошким службама, организације Црвеног крста у Србији спроводе активности на промоцији, регрутовању и задржавању давалаца крви. Циљ је континуирано обезбеђивање довољних количина крви за све пацијенте у Србији којима је трансфузија крви неопходна.

А за све то је потребна и стручна помоћ ВОЛОНТЕРА Црвеног крста

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац у претходним годинама вележе значајне резултате на програму Добровољног давања крви и едукација волонтера је веома значајна за даљи развој програма.

Семинар је организован и реализован  за 20 полазника (по 10 волонтера по организацији) у сарадњи са првенствено Црвеним крстом Србије и Заводом за трансфузију крви Ниш.

Пројекат је реализован два дана, тачније 22. Септембра на територији општине Свилајнац, 23. Септембра на територији општине Деспотовац

Циљ семинара је детаљно упознавање волонтера о програму давалаштва крви као и симулација акције и сами обилазак акције Добровољног давања крви. Веома је битно истачи да Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац током године и организује неколико симулација акција ДДК и семинара за волонтере и већина волонтера по навршених 18 година дарују крв и самим тим упознају, дају пример и шире хуманост и знање својим вршњацима, другарима, пријатељима,  родитељима и на свакој акцији бележимо раст првих давања.

 Волонтери су прави промотери скоро свих програма Црвеног крста Србије и зато веома потенцирамо едукацију волонтера како на програму Добровољног давалаштва крви тако и на осталим програмима Црвеног крста Србије.  

Два дана семинара, обухваћене су две општине, организоване две акције добровољног давања крви, прикупљено 196  јединица крви.

Радује вест да од 20 полазника семинара имали смо 8 пунолетна где су сви први пут своју крв даровали и самим тим својим другарима, осталим волонтерима показали хуманост.

На самом крају семинара, уследило је дружење волонтера и прича, утисци, поруке, поуке,  волонтера који су даровали своју крв први пут.

Напомињемо да се током семинара и акција давања крви, као и симулације акције поштовале све епидемиолошке мере.

Велики допринос у едукацији дали су и стручни сарадници за мотивацију ДДК ЗТК Ниш Мирослав Поткоњак и Игор Перић.