Промоција здравих стилова живота 

Предавач: Даниел Симић.

Морамо да поделимо речи предавача после успешног предавања:
„Једноставно. Са децом је истовремено и најтеже и НАЈЛЕПШЕ радити.
Нема лепшег осећаја и већег поноса, када те после неког времена, та иста деца сретну и онако се стидљиво осмехну.
Ништа више не треба. Довољно.
Можда нас нема много, али вредимо за цео свет.
Уживајте у детињству и смешите се свакога дана“.