Фантастично пре подне на тргу „Деспота Стефана Лазаревића“ са малим Деспотима.

Правилан развој деце кроз базичне спортове учење основа различитих спортова како би дете добило добру базу координације и пронашло се у спорту за који показује највише талента и и интересовања.

Црвени крст Деспотовац је подржао реализацију отвореног часа школице спорта „Мали Деспоти“