ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Фантастично пре подне на тргу „Деспота Стефана Лазаревића“ са малим Деспотима.

Правилан развој деце кроз базичне спортове учење основа различитих спортова како би дете добило добру базу координације и пронашло се у спорту за који показује највише талента и и интересовања.

Црвени крст Деспотовац је подржао реализацију отвореног часа школице спорта „Мали Деспоти“