23. фебруара 2023. године, Црвени крст Деспотовац и Дом здравља Деспотовац организовали су уличну проверу здравља (ниво гликемије и крвни притисак) за грађане општине Деспотовац.

У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета отворена могућност да у сарадњи са социјалним и здравственим установама и организацијама цивилног друштва, учествује у:

*Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа,

*Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа,

*Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа,

*Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу.

Циљ Програма бриге о старијима Црвеног крста Србије је да помогне старијим особама да остану што дуже у свом окружењу, смањујући потребу за разним видовима институционалне помоћи, као и да се мотивишу на коришћење својих физичких и менталних потенцијала.

Према дневнику у времену од 08:30 до 11:00 извршено је 38 прегледа.

Узрасна категорија:

Испод 65 године извршена су 10 прегледа,

Од 65 до 74 година извршена су 19 прегледа,

Од 74 до 85 година извршена су 7 прегледа,

85+ година извршена су 2 прегледа.