ПЛАН И ПРОГРАМ НЕДЕЉЕ ЦРВЕНОГ КРСТА

08.– 15. маја 2022. године

08. мај 2022.

* Промоција активности Црвеног крста путем друштвених мрежа, сајта ЦК Деспотовац

* Е – Презентација, анкета о Дифузији Црвеног крста

* Е – Презентација о борби против трговине људима

09. мај 2022.

* Пријем волонтера, сарадника, партнера Црвеног крста Деспотовац

* Састанак са партнерима Црвеног крста Деспотовац и додела захвалница

* Брига о старима, Месна заједница – Медвеђа

* Селу у походе, Месна заједница – Медвеђа

* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац

10. мај 2022.

* Састанак са партнерима Црвеног крста Деспотовац и додела захвалница

* Брига о старима, Месна заједница – Војник

* Селу у походе, Месна заједница – Војник

* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац

11. мај 2022.

* Обележавање Националног дана добровољних давалаца крви

* Е – Презентација, анкета, упитник о давању крви

* Пријем волонтера, сарадника, добровољних давалаца крви партнера ЦК Деспотовац

* Брига о старима, Месна заједница – Ресавица

* Селу у походе, Месна заједница – Ресавица

* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац

12. мај 2022.

* Редовна седница Управног одбора Црвеног крста Деспотовац

* Промоција активности Црвеног крста на тргу „Деспота Стефана Лазаревића“

* Састанак са партнерима Црвеног крста Деспотовац и додела захвалница

* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац

* Промоција здравих стилова живота и дифузија ЦК у ПУ „Рада Миљковић“

13. мај 2022.

* Дистрибуција пакета особама са инвалидитетом на територији општине Деспотовац

* Брига о старима, Месна заједница – Витанце

* Селу у походе, Месна заједница – Витанце

* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац

14. мај 2022.

* Показна вежба Деловања у несрећама, формирање шаторског насеља

* Час у природи на тему Дифузија Црвеног крста и Промоција здравих стилова живота

* Показна вежба Прва помоћ

* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац

15. мај 2022.

* Подела Беби пакета за бебе рођене у Недељи Црвеног крста

* Дистрибуција пакета особама са инвалидитетом на територији општине Деспотовац

* Дистрибуција пакета хране – хигијене бескућницима са територији општине Деспотовац

* Промоција Недеље Црвеног крста преко друштвених мрежа и сајта ЦК Деспотовац