Црвени крст Деспотовац и Патронажна служба Дома здравља Деспотовац настављају одличну сарадњу. Здравстено превентивни преглед (ниво крвног притиска, ниво гликемије) као подршка програму брига о старима у Месним заједницама Пањевац, Ресавица, Стрмостен.
У Закону о Црвеном крсту Србије, Националном друштву је, у складу са циљевима Међународног покрета отворена могућност да у сарадњи са социјалним и здравственим установама и организацијама цивилног друштва, учествује у:
*Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа,
*Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа,
*Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа,
*Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу.
Сарадња између Црвеног крста Деспотовац и Дома здравља Деспотовац је дуги низ година одлична и Дом здравља је изузетан и значајан партнер у реализацији редовних и програмских активности Црвеног крста Деспотовац.