08. – 15. маја 2019. године

У току је израда плана и програма обележавања Недеље Црвеног крста за 2019. годину.

РАЗНЕ АКТИВНОСТИ У ЦИЉУ ПРОМОЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА током целе недеље