Црвени крст Деспотовац је у Недељи Црвеног крста од 08. до 15. маја 2022. године,  обишао све просветне установе на територији општине Деспотовац и доделио ЗАХВАЛНИЦУ за изузетну сарадњу и несебичну пружену помоћ у остваривању програмских задатака и МИСИЈЕ Црвеног крста Деспотовац.

Црвени крст Деспотовац у 2022. години усмераваће своје активности у организационом развоју процењујући унутрашње снаге и слабости,  на потребу остварења мисије у њеном пуном значају, као и стварање услова за успешан рад и функционисање организација Црвеног крста у целој општини у материјалном, техничком и кадровском смислу.

Радиће се на решавању трајних и најважнијих питања постојање и финкционисања организације Црвеног крста, на практичној примени Закона о Црвеном крсту Србије (Закон о Црвеном крсту Србије се налази на сајту Међународне федерације друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца као пример доброг Закона).

Интензивне активности биће усмерене ка отварању свих, по Закону о Црвеном крсту Србије, предвиђених потенцијалних извора финансирања, како би се постигло стабилно финансирање и функционисање организација Црвеног крста.

Улагаће се напори да локална самоуправа поштује Закон о Црвеном крсту Србије што ће допринети успостављању правог места за организацију Црвеног крста  у друштву, у складу са потребама заједнице и задацима који се постављају пред организацију Црвеног крста Деспотовац, као и са њеним могућностима.