НЕДЕЉА ЦРВЕНОГ КРСТА  8.-15. МАЈА 

Црвени крст Деспотовац је са својим волонтерима урадио Е-презентацију на тему Трговина људима и на тај начин скренули пажњу на велики глобални – светски проблем

линк презентације

https://sway.office.com/tcdHA8IFimWo6jes?ref=Link

Трговина људима је врста савременог ропства и проблем светских размера који погађа не само земље које се налазе у фази економске и друштвене транзиције, већ и индустријски развијене земље. Од трговине људима појединци профитирају кроз контролу и експлоатацију других. Процене показују да трговци људима годишње зараде између седам и 60 милијарди долара.

У складу са својом мисијом и мандатом, Црвени крст се активно укључио и напор да се спречи трговина људима и да се, макар, смањи број жртава и умање последице по жртве. Циљ Црвеног крста је ширење свести и знања о Трговини људима и превентивно деловање, посебно међу младима и другим потенцијалним жртвама.

Схватање да скоро сваком може да буде жртва и да скоро свако може да допринесе превенцији овог озбиљног друштвеног зла је неопходан предуслов да се оно ограничи и колико год је могуће спречити.

Основни и најважнији начин деловања Црвеног крста је превенција и едукација појединаца или групе да препознају проблем, његове појавне облике, разнолике начине за увлачење људи у ланац трговине људима.

Програм едукације је усмерен на развијање вештина, способности и умећа за супротстављање тој појави, начина реакције на њу и информисања надлежних органа о сумњи да постоји проблем.

Црвени крст ствара мрежу обучених волонтера, најчешће младих, који си оспособљени да у својим срединама даље шире знање о опасностима које ова појава носи и последицама које изазива у друштву. Тако се смањује ризик да млади људи буду увучени у ланац Трговине људима и подиже свест заједнице у целини

линк презентације

https://sway.office.com/tcdHA8IFimWo6jes?ref=Link