Дифузија је традиционална активност Црвеног крста, спроводи се се свакодневно (одређене области) и подразумева ширење знањао о Међународном хуманитарном праву, Основним принципима Међународног покрета Црвеног крста и Црвеног полумесеца, Знаку Црвеног крста, Историјату, програмским активностима и другим хуманитарним вредностима које заступа Међународни покрет.

Дифузија је Статутарна обавеза Црвеног крста Србија и њених саставних делова. Активности дифузије су врло разнолике и обухватају семинаре, радионице, предавања, округле столове, дискусије,  разговоре са појединим циљним групама итд.

Тим поводом Црвени крст Деспотовац је у периоду од 15. септембра до 23. септембра 2021. године, реализовао пет предавања и радионице за младе тачније за ученике основне школе „Ђура Јакшић“ из Плажана. Црвени крст Деспотовац је обухватио ученике од 4. до 8. разреда и према дневнику Црвеног крста предавањима смо обухватили 54 ученика.

15. септембра – предавање за ученике 6. разреда

16. септ ембра – предавање за ученике 4. разреда

16. септембра – предавање за ученике 5. разреда

21. септембра – предавање за ученике 7. разреда

23. септембра – предавање за ученике 8. разреда