ОПШТИНА ДЕСПОТОВАЦ – ОПШТИНА ХУМАНОСТИ и у време пандемије корона вируса који је погодио цео свет и Републику Србију.

Црвени крст Деспотовац, општина Деспотовац је пету годину заредом освојила титулу НАЈХУМАНИЈЕ ОПШТИНЕ Републике Србије и у време пандемије остварила резултат од 111% више од претходне године.

број безбедно прикупљених јединица крви на територији општине Деспотовац  у 2019. години је 1083

број безбедно прикупљених јединица крви на територији општине Деспотовац у 2020. години је 1209

Ово је резултат који обавезује али и даје снагу да у реформе уђемо тако да знамо да је све могуће- где има воље има и начина. ДАВАЛАШТВО КРВИ НЕ СМЕ ДА СТАНЕ. 

На основу извештаја који је сачинио Институт за  трансфузију крви Србије, где је прикупљено 171.814 јединица крви односно постигнут је проценат од 2,39% у односу на број становника према последњем попису.

Ово је најнижи број прикупљених јединица крви у последњих двадесет година.

Најуспешнији градови у 2020. години су:

  1. Пожаревац 5,30%
  2. Пирот 4,07%
  3. Крагујевац 3,94%

Најуспешније општине у 2020. години су:

  1. Прешево 7,47%
  2. Деспотовац 5,21%
  3. Инђија 4,80%
  4. Лазаревац 4,63%
  5. Бачка Паланка 4,50%
  6. Босилеград 4,32%
  7. Земун 3,70%

+ 1 најуспешнија ОЦК са КиМ

ПОМОРАВСКИ ОКРУГ

НАЗИВ општине Број ЈК

у 2019.

Број ЈК

у 2020.

Индекс Број становника % давања 2020
ЈАГОДИНА 1.726 1.528 88,53 77.852 2,13
СВИЛАЈНАЦ 816 544 66,67 23.551 2,31
ЋУПРИЈА 467 434 92,93 30.645 1,42
ПАРАЋИН 757 615 81,24 54.242 1,13
ДЕСПОТОВАЦ 1.083 1.209 111,63 23.191 5,21
РЕКОВАЦ 59 6 10,17 11.055 0,05

У прилогу је групни резултат свих општина на територији Републике Србије

Izveštaj za 2020. godinu

Акције добровољног давања крви на територији Републике Србије, општине Деспотовац се реализује на основу (Правни основ: члан 7. тачка 4, члан 8, члан 13, 14 ,15. и 16. Закона о Црвеном крсту Србије, Закон о трансфузиолошкој делатности,члан 42, члан 43, Закон о здравственој заштити,  члан 18.  тачка 15 и члан 123. тачка 6.)

Законом о Црвеном крсту Србије (“Службени гласник Републике Србије”, број 107/2005), Црвеном крсту Србије проверено је вршење јавног овлашћења популарисање добровољног давалаштва крви и, у сарадњи са службама и здравственим установама за трансфузију крви, учествовање у организацији акција добровољног давања крви.

Општи циљ ове активности је мотивисање, регрутовање и задржавање неплаћених добровљних давалаца крви, а појединачни циљ је едукација волонтера Црвеног крста, дугорочна кампања за подизање свести о култури добровољног давања крви и промовисање добровољног давалаштва, као и неговање пажње и захвалности према добровољним даваоцима крви и сарадницима-волонтерима Црвеног крста.

Црвени крст Деспотовац носилац је активности и организатор је акција добровољног давалаштва крви на подручју наше Општине. Све акције Црвеног крста Деспотовац у овој области одвијају се континуирано и усмерене су у правцу прикупљања и обнављања резерви крви и продуката.