ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ТОЛЕРАНЦИЈИ ИСТОВРЕМЕНО РАДИМО И НА ПОДИЗАЊУ СВЕСТИ О ПРОБЛЕМИМА, КАО ШТО СУ НАСИЉЕ, КОНФЛИКТИ, ДИСКРИМИНАЦИЈА.

16. новембар 2022. – Међународни дан толеранције.

Толeранција јe поштовањe, прихватањe, уважавањe нeчијeг права на различитост.

Црвени крст Деспотовац је Међународни дан толеранције обележио у Основној школи „Стеван Синђелић из Великог Поповића“ за ученике другог разреда.

Област: Толеранција, поштовање разлика и развијање позитивне осетљивости за различитост. Предавање је обухватило пет активности. Чланови групе упознали су се са разликама међу људима, препознали разлике и сличности међу њима.

Толеранција представља прихватање различитости у најширем смислу и свест да свако људско биће заслужује поштовање. То није израз слабости, попустљивости нити је негативна особина.

Толерантна особа је она која се држи својих уверења, али и прихвата чињеницу да и други имају право на своје мишљење као и право да буде оно што јесте.

Толеранција се мора учити, као што морамо научити и како да сукобе мирно решавамо јер су они саставни део живота свакога од нас.

Сви заједно треба да градимо културу мира, толеранције и разумевања, и да радимо на стварању отвореног и толерантног друштва које уважава различитост и свима пружа једнаке шансе и могућности“.

Важност толeранцијe никада нијe вишe истицана, прe свeга због свeсности да нeтолeранција изазива сукобe на свим нивоима.

16.новембар Међународни дан толеранције

Обележавање овог датума покренула је Генерална скупштина УН, са циљем да
образовне институције и шира јавност виде толеранцију као основни елемент друштва. До почетка обележавања овог датума је дошло након што су Уједињене нације прогласиле 1995. годину као годину толеранције. Унеско је 1995. године креирао Декларацију о принципима толеранције. Да би се подстакла чињеница да је
толеранција универзално људско право, Међународни дан толеранције подстиче
отвореност и слушање. У основи, Декларација из 1995. износи идеју да „толеранција“
није ништа друго до „прихватање, поштовање и уважавање“ различитих људи.
Ненасиље и толеранција су кључ за миран суживот. Промовисање праксе поштовања
права и слободе других као и едукација људи о штетним ефектима нетолеранције,
представљају срж ове глобалне иницијативе.

ТОЛЕРАНЦИЈА ЈЕ ТЕМА КОЈА ЈЕ ПРОЖЕТА КРОЗ МНОГЕ ПРОГРАМЕ, АКТИВНОСТИ И АКЦИЈЕ ЦРВЕНОГ КРСТА У СРБИЈИ.