Црвени крст Деспотовац и Црвени криж Живинице, Федерација БиХ, потписале су Споразум о билетералној сарадњи који ће се базирати на Омладини Црвеног крста, Здравственој и Социјалној делатности, Припреми и одговору на несреће.

Сарадња и размена искуства реализоваће се и у свим другим програмским областима које су од заједничког интереса, а нарочито у могућностима заједничког аплицирања на конкурсима за различите пројекте.

размењиваће се програми и планови активности, едукативни и информативни материјали, размена и посета стручних сарадника и волонтера из свих области рада са циљем да се оствари унапређење рада, боље разумевање и пријатељска сарадња.

Споразум су потписали Секретари обе организације, Малешевић Зоран Секретар Црвеног крста Деспотовац и Секретар Црвеног крижа Живинице, Нермин Аљић.

Потписивању споразума упознали смо се и са Секретаром Црвеног крижа Тузла, Сеадом Хасићем.