Пропозиције за учешће ученика основних и средњих школа на уметничком конкурсу „КРВ ЖИВОТ ЗНАЧИ 2022.“
Право учешћа имају ученици основних и средњих школа у Србији који своје радове доставе организацији Црвеног крста у граду и општини на чијој се територији налази школа одакле је ученик.
Време трајања конкурса:
од 1. до 31. марта 2022.
👇 👇 👇