Расписан је конкурс „Крв живот значи“.
од 19. фебруара до 20. априла 2018

На конкурсу имају право учешћа само радови ученика основних и средњих школа.

Више информација o самом конкурсу
035/613-557 despotovac@redcross.org.rs