КВАРТАЛНО ИЗДАЊЕ ЧАСОПИСА
ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ 
јул – септембар 2017
СВУДА ЗА СВАКОГА
Ваш Црвени крст Деспотовац