Окружимо своју децу позитивним људима, који ће позитивно утицати на њихов развој.
Деца су производ средине и зато је битно да у њиховој близини буду они који ће их научити да размишљају здраво и позитивно, да верују у себе и да остваре свој пун потенцијал…
да буду хумани !

Kao и свуда у свету, лепота младости украс је и организације Црвеног крста.Подмладак Црвеног крста је оријентационо око 1/2 укупног чланства наше организације. Они су снага са којом се рачуна у реализовању скоро свих  акција где је потребно ангажовање волонтера, а изнад свега они су будући носиоци целокупне активности организације Црвеног крста. Зато је и рад са  Подмлатком, од стратешког значаја за организацију Црвеног крста на свим нивоима организовања.

Подмладак и Омладину као једну од основних покретачких снага Црвеног крста настојали смо а и данас то чинимо, да развијамо, васпитавамо и образујемо, у духу хуманизма, толеранције и међусобног пријатељства и оспособљавамо их за будућа учешћа у акцијама Црвеног крста.

ЦИЉ И ЗАДАЦИ КАМПА ПОДМЛАТКА ЦРВЕНОГ КРСТА

Задатак Кампа Подмлатка Црвеног крста јесте да се полазници упознају и друже, као и да прихвате, рационално и емотивно, основне идеје Црвеног крста и да стекну склоност за учествовањем у раду и акцијама организације Црвеног крста као њихови носиоци.