Црвени крст Србије
08.10. 2019.

Интерна евалуација одговора на јунске поплаве ДРЕФ2019

У складу са потписаним уговором са Међународном федерацијом друштава Црвеног крста и Црвеног полумесеца и договореним активностима у оквиру ДРЕФ операције одговора на последице поплава које су погодиле средине током лета.

Црвени крст Краљево; Црвени крст Луцани; Црвени крст Книц; Црвени крст Крупањ; Црвени крст Трстеник; Црвени крст Ивањица; Црвени крст Свилајнац; Црвени крст Алексинац; Црвени крст Прокупље; Црвени крст Деспотовац; Црвени крст Коцељева.