Црвени крст Деспотовац и Патронажна служба Дома здравља Деспотовац настављају одличну сарадњу. Здравстено превентивни преглед (ниво крвног притиска, ниво гликемије) као подршка програму брига о старима у Месним заједницама.

Сарадња између Црвеног крста Деспотовац и Дома здравља Деспотовац је дуги низ година одлична и Дом здравља је изузетан и значајан партнер у реализацији редовних и програмских активности Црвеног крста Деспотовац.

*Побољшању квалитета живота и заштити старијих особа,

*Ублажавању сиромаштва најугроженијих старијих особа,

*Сензибилизацији јавности и самих старијих за проблем дискриминације, занемаривања и злостављања старијих особа,

*Промоцији активног старења и мотивисању старијих за учествовање у јавном животу.