У периоду од 03.09.2020. до 01.10.2020. године
Црвени крст Деспотовац је дистрибуирао пакете хране, хигијене и брашна социјално угроженом становништву на територији општине Деспотовац.

Министарства за рад , запошљавање, борачка и социјална питања обезбедила су финансијска средства за набавку артикала за програм помоћи најугроженијим породицама у виду породничних пакета у градовима и општинама.

Црвени крст Деспотовац је у 26 месне заједнице општине Деспотовац дистрибуирао 150 комплет пакета, за 150 породица где је обухваћено 374 лица општине Деспотовац

КРИТЕРИЈУМИ за одабир угрожених породица су:

1. Самохрана старачка домаћинства,

2. Породице на граници остварења права из социјалне заштите,

3. Угрожене породице без сталних прихода, корисници новчане социјалне помоћи,

4. Угрожене породице са више деце/ вишечлане породице,

5. Угрожене породице које имају инвалидно лице,

6. Угрожене породице са самохраним родитељима,

7. Угрожене породице из удаљених сеоских средина.

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ Центру за социјални рад Деспотовац на изузетној сарадњи.