од 27. августа до 18. септембра 2018 године,

завршена је дистрибуција пакета хране, хигијене и брашна за социјално угрожене грађане општине Деспотовац.

Пројектом су обухваћена 29 насељена места општине Деспотовац, 707 лица, 279 породице.

ПРОЈЕКТОМ СУ БИЛА ОБУХВАЋЕНА:

1. самохрана старачка домаћинства,

2. породице на граници остварења права из социјалне заштите,

3. породице без сталних примања, корисници новчане социјалне помоћи,

4. породице са више деце / вишечлане породице,

5. породице које имају инвалидно лице