Врњачка Бања, 5. и 6. април 2023. године
Хотел ‘’Пегаз’’
 
Црвени крст Србије – семинар за секретаре организација Црвеног крста који су први пут на ову позицију изабрани за мандатни период 2022 – 2026. године
 
Законодавна и правна основа
Закон о Црвеном крсту Србије, Статут Црвеног крста Србије,
други Закони који утичу на рад организације Црвеног крста
Законске олакшице које Црвени крст ужива
Структура и улога органа управљања у Црвеном крсту Србије
Упознавање са општим политикама које је наше национално друштво усвојило
Помоћна улога Националног друштва Црвеног крста у хуманитарној области,
Примена Основних принципа Црвеног крста
Употреба знака и назива Црвеног крста, сарадња са донаторима, корпорацијама и другим партнерима
Законски основ финансирања организација Црвеног крста
Радни односи у Црвеном крсту
Образац за вредновање и извештавање
 
Семинару су присуствовали секретари Црвеног крста:
✅Деспотовац
✅Јагодина
✅Врњачка Бања
✅Кнић
✅Власотинце
✅Гроцка
✅Жабари
✅Уб
✅Александровац
✅Бујановац
✅Стара Пазова
✅Неготин
✅Бачки Петровац
✅Беочин
✅Пријепоље
 
Предавачи, стручни сарадници Црвеног крста Србије:
✅Оливера Алексић (финансије)
✅Александар Пантелић (организација и развој)
✅Саша Аврам (Међународно хуманитарно право)
✅Јелена Милачић (правна служба)
✅Никола Радовановић (правна служба)