БИЛТЕН  ЦРВЕНОГ КРСТА  ДЕСПОТОВАЦ 

2022.

https://www.youtube.com/watch?v=h3jY2ejIpko&t=16s

За многе наше активности не постоји мерило да би се изразио степен пожртвовања у пружању неопходне помоћи унесрећенима, социјално угроженима, или болеснима којима је неопходна крв која живот значи.

Позитивна слика Црвеног крста Деспотовац у јавности ствара могућност да Црвени крст Деспотовац,Са осталим чиниоцима друштва, а посебно донаторима, уз ангажовање великог броја волонтера, помогне већем броју угрожених грађана.

Анимирањем јавности да се укључи у поједине акције Црвеног крста развија се осећај солидарности и хуманости у широј заједници чиме Црвени крст Деспотовац реализује своју обавезу развоја волонтерског рада (члан 9. тачка 6. Закона о Црвеном крсту Србије).

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ ЧЛАНОВИМА, ВОЛОНТЕРИМА, АКТИВИСТИМА, ДОБРОВОЉНИМ ДАВАОЦИМА КРВИ, САРАДНИЦИМА, ЛОКАЛНОЈ САМОУПРАВИ, ЦРВЕНОМ КРСТУ СРБИЈЕ И ЈАВНИМ МЕДИЈИМА НА ПОМОЋИ И ПРОМОВИСАЊУ ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ И ХУМАНИХ ВРЕДНОСТИ У НАШОЈ СРЕДИНИ.