Анимирања деце да активно учествују у хуманитарном раду – Школица Црвеног крста

Школе подмлатка и омладине Црвеног крста представљају један