Међународни дан толеранције у основној школи „Стеван Синђелић“ Велики Поповић

ПОДИЗАЊЕ СВЕСТИ О ТОЛЕРАНЦИЈИ ИСТОВРЕМЕНО РАДИМО И НА