01.11. – 10.11.2022. – Кампања предања на програму „Борба против трговине људима“

Трговина људима је озбиљан друштвени проблем, јер најдрастичније