Cyber bullying – Малтретирање уз коришћење нових технологија

Cyber bullying је нова форма злостављања модерног времена. Појма Cyber bullying се такође може пронаћи под следећим називима: electronic bullying, e-bullying, sms bullying, mobile bullying, online bullying, digital bullying, internet bullying.

Нове технологије младима пружају бројне предности, постоје и њихове „тамне стране“, јер се оне могу користити и тако да нашкоде и нанесу бол. Cyber bullying – међувршњачко малтретирање коришћењем нових технологија.

  • електронска пошта (e-mail)
  • причаоница (chat room)
  • web – камера
  • sms порукe

У ОШ ,,Деспот Стефан Високи,, у Деспотовцу, 18. маја 2023. године, одржана је радионица на тему превенција „Cyber bullyinga,, у оквиру програма Промоција хуманих вредности.

Радионице су реализовале Николина Стојановић и Анастасија Милошевић , волонтери Црвеног крста Деспотовац.

„ШТО СЕ ПРЕЋУТИ МОЖЕ ДА СЕ КАЖЕ, ШТО СЕ КАЖЕ НЕ МОЖЕ ДА СЕ ПРЕЋУТИ“.