Мисија националног друштва је да олакшава људску патњу, са задацима да пружа помоћ угроженим лицима у случају ратних сукоба, природних, еколошких или других несрећа, спашава угрожене животе и здравље људи и шири знања о међународном хуманитарном праву, да превентивно  делује и просвећује грађане у области здравствене и социјалне заштите и унапређује хуманитарне вредности у друштву и, у случају стања потреба, пружа социјалну заштиту и  збрињавање.