Д О Б Р О Д О Ш Л И

Пре свечаног дела, биће радни део,
СКУПШТИНА ВОЛОНТЕРА И
ОМЛАДИНСКЕ ТЕРЕНСКЕ ЈЕДИНИЦЕ
Црвеног крста Деспотовац


ВАШ ЦРВЕНИ КРСТ ДЕСПОТОВАЦ !!!