13. мај 2019. године

Основна школа „Вук Караџић“ Ресавица

Школско квиз такмичење „Шта знаш о Црвеном крсту и екологији“

У квизу учествују одељенске заједнице 5. разреда. Екипу чини највише 3(три) такмичара. Одељенска заједница одлучује, водећи рачуна о правилима такмичења у појединим дисциплинама и индивидуалним могућностима ученика, које ће такмичарске обавезе имати појединци и тимови.

-Такмичење се односи у два нивоа:
 Школско (између одељења)
 Општинско (између школа у општини)

Основни циљ такмичења је да међу ученицима популарише идеје Црвеног крста и његовог Подмлатка, да их подстакне на усвајање, уважавање, проширивање, продубљивање и примену знања о функцијама и принципима организације.