ПРОМОВИШИМО ШАМПИОНЕ ЉУДСКИХ ПРАВА СТАРИЈИХ ОСОБА

1. октобар – Међународни дан старијих особа

Старење популације данас представља један од највећих успеха човечанства, али је и један од највећих јавно здравствених изазова.