Обука и дообука за подсистем Добровољног давања крви у оквиру пословно финансијском систему Црвеног крста Србије.
Крагујевац,   21. 02. 2017

ДЕСПОТОВАЦ
Аранђеловац
Јагодина
Мало Црниће
Рековац
Ћуприја
Кнић
Пожаревац
Топола