04. и 05. марта 2024. године, секретар Црвеног крста Деспотовац, Мишковић Стеван обишао је директоре просветних установа на територији општине Деспотовац и дефинисали су план и програм Црвеног крста Деспотовац који ће се спроводити у пословној 2024. години.

Просветне установе на територији општине Деспотовац су значајан партнер Црвеног крста Деспотовац у реализацији едукација, предавања, радионица, оспособљавања волонтера, друштвено корисног и хуманитарног рада.

Тема састанака:
– Формирање школских тимова за реализацију хуманитарних акција Црвеног крста,
– Расписан конкурс „Крв живот значи“,
– Едукација ученика и стицање основног знања о Првој помоћи,
– Реализација програма „Промоција хуманих вредности“,
– Обележавање Националних и Светских дана.
– Питања, предлози, закључци.

Црвени крст Деспотовац кроз своје здравствено превентивне активности покушаће да развије свест код ученика свих узрасних група о важности упражњавања здравих стилова живота.

Област рада Подмладак и омладина Црвеног крста Деспотовац заснива се на мотивацији деце и младих да се укључе у рад Црвеног крста, и да волонтерским радом дају допринос у реализацији програма, пројеката и подухвата које спроводи Црвени крст.

Црвени крст Деспотовац усмераваће своје активности у организационом развоју процењујући унутрашње снаге и слабости, на потребу остварења мисије у њеном пуном значају, као и стварање услова за успешан рад и функционисање организација Црвеног крста у целој територији општине Деспотовац.