Црвени крст Деспотовац почиње за реализацијом пројекта Црвеног крста Србије „Промоција хуманих вредности“.

30. новембра и 01. децембра 2019., обука за нове едукаторе програма у организацији Црвеног крста Србије у просторијама Црвеног крста Велика Плана.

Поред Црвеног крста Деспотовац који тренутно има 5 едукатора за реализацију програма учествовали су и волонтери ~ едукатори Црвеног крста Смедерево, Јагодина, Велика Плана.

Пројекат „Промоција хуманих вредности“ говори о нама као људским бићима , и тежиште овог пројекта су модули помоћу којих се кроз интерактиван рад ради на вршњачкој едукацији, као и ликовним, литерарним и драмским активности које комбинују знања стечена из свих наставних јединица, а све у циљу смањења насиља међу децом и младима у школама. Са децом раде едуковани млади волонтери Црвеног крста, који су прошли обуку за рад на Програму у присуству њихових учитеља.

I наставна тема – ТОЛЕРАНЦИЈА

II наставна тема – КУЛТУРАЛНИ ИДЕНТИТЕТ И ПОШТОВАЊЕ РАЗЛИКА

III наставна тема – НЕНАСИЛНО РЕШАВАЊЕ КОНФЛИКАТА

IV наставна тема – ДИСКРИМИНАЦИЈА И СТИГМАТИЗАЦИЈА

V наставна тема – ДЕЧЈА ПРАВА

VI наставна тема – БОРБА ПРОТИВ НАСИЉА ПУТЕМ ЕЛЕКТРОНСКИХ МЕДИЈА

Црвени крст Србије је за потребе програма „Промоција хуманих вредности креирао и адекватан едукативни материјал како за кориснике тако и за носиоце Програма, и то приручник „Промоција хуманих вредности”, едукативни календар „За доброту сваки дан је добар дан” и радне свеске „Кликни безбедно”, „Сви исти а сви различити” …