ПРОМОЦИЈА ЗДРАВИХ СТИЛОВА ЖИВОТА

Промоција здравих стилова живота има за циљ смањење броја људи, пре свега младих, са аспекта ризичног понашања у сваком облику њиховог живота и здравља, што ће се постићи организовањем и учешћем Црвеног крста у активностима у области кампање и обележавања светских дана посвећених здрављу људи.

Црвени крст Деспотовац у периоду од 26. марта до 28. марта 2019. године, организовао три предавања за ученике од I до IV разреда у Основној школи „Стеван Немања“ Стењевац.

ТЕМА: 
Дифузија Црвеног крста,
предавање и радионице Гојазност код младих,
радионица здраве хране као и
упитник о правилној исхрани младих.

т