НОВ ПРОГРАМ ЦРВЕНОГ КРСТА ДЕСПОТОВАЦ ОД 2016 ГОДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ СЕ ПРОМОВИШЕ БОРБА ПРОТИВ ТРГОВИНЕ ЉУДИМА