Расписан је конкурс „Крв живот значи“.
од 18. фебруара до 18. априла 2019

На конкурсу имају право учешћа само радови ученика основних и средњих школа.

Више информација o самом конкурсу
035/613-557 despotovac@redcross.org.rs