Дружење волонтера. Локалитет: Миливска клисура, општина Деспотовац.

– Састанак волонтера Дифузија Црвеног крста
– Састанак волонтера Трговина људима
– Промоција здравих стилова живота
– Договор о предстојећим активностима Црвеног крста
– Дружење и анализа недеље Црвеног крста