Деловање у несрећама „МИЛИВА 2018“

Традиционална показна вежба „Деловање у несрећама“, Црвеног крста Деспотовац и Црвеног крста Свилајнац.

05. ЈУН 2018 
Локалитет: МИЛИВСКА КЛИСУРА, Милива, општина Деспотовац.

ПРОГРАМ ВЕЖБЕ:

– Процена ризика од избијања несреће и мере смањења ризика на локалном нивоу,

– Процена ризика и мере смањења ризика на локалном нивоу,

– анализа ризика и припрема одговора на несреће,

– прихват пострадалог становништва,

– тријажа,

– припрема оброка…