(Правни основ: На основу преузетих међународних обавеза, као и на основу члана 6., 7. тачка 1. и 3., члана 9. тачка 3. и 5., 13. и 14. Закона о Црвеном крсту Србије)

Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац традиционално одржавају показну вежбу за Деловање у несрећама. Акција се спровела на територији општине Деспотовац, МЗ Милива, Миливска клисура.

М И Л И В А    2016

13411829_718718048267693_2062812085799062291_o

Општи циљ ове активности је достизање високог степена оперативности структуре и мреже, јачање капацитета у овој области у свим саставним деловима Црвеног крста Деспотовац, обучености тимова, набавци опреме, као и припреми управљачких структура Црвеног крста Деспотовац за ефикасан и квалитетан одговор на несрећу.

Све активности одвијаће се у складу са ближе дефинисаним задацима Црвеног крста у Закону о ванредним ситуацијама. У ову област деловања биће укључени сви садржаји рада Црвеног крста од прве помоћи, хигијенско превентивне заштите, социјално-хуманитарних активности, здравствено-превентивног рада и материјално-техничког оспособљавања организације.

 

13415429_718718174934347_1451915112679546350_o

У постизању општег циља, Црвени крст Деспотовац и Црвени крст Свилајнац ће развијати следеће правце активности:

– обука одговарајућих актера у друштву путем вежби, симулација и превентивних активности у интересу смањења ризика и претњи
– обука екипа и тимова Црвеног крста за одговор на несрећу
– опремање организација Црвеног крста адекватном и неопходном опремом за деловање у несрећама
– сарадња и координација са свим друштвеним субјектима укљученим у задатке и послове деловања у ванредним ситуацијама.

13415617_718720541600777_6458179651430517748_o

Слике са акије

https://www.facebook.com/Crveni-Krst-Despotovac-534501646689335/photos/?tab=album&album_id=718716988267799