Састанак са партнерима из Црвеног крста Свилајнац.

ТЕМА:

Деловање у несрећама по јединственом програму Црвеног крста Србије.

– процена ризика од избијања несрећа и мере смањења ризика на локалном нивоу,

– процена ризика и мере смањења ризика на локалном нивоу,

– анализа ризика и припрема одговора на несреће.